rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła
NOWOŚCI
2016-09-27 12:12:00 Wciąż coś nowego

ŁaszczówTym razem publikujemy nowe informacje o ponad 60 obiektach z terenu byłego województwa zamojskiego. Historia tych terenów różni się nieco od historii pozostałych obszarów Polski. Polecamy więc jej lekturę. Poza tym, ze względu na niedostatek źródeł historycznych, zniszczonych w czasie licznych wojen lub rozproszonych na terenie byłego Związku Radzieckiego, nieustannie poszukujemy nowych informacji o tych obiektach.

więcej
2016-09-25 14:37:00 Co znajdziesz na tym portalu

ogródTen portal zajmuje się historycznymi parkami i ogrodami z terenu wschodniej Polski, czyli z terenów dawnych województw przylegających do obecnej wschodniej granicy Polski. Można tu przeczytać szczegółowe opisy ponad 200 obiektów z tereu dawnego województwa białostockiego i ponad 100 z terenu byłego województwa bialskopodlaskiego (zob. w lewym menu: historyczne kompozycje ogrodowe i parkowe), a także ponad 60 z terenu byłego województwa zamojskiego (zob. w lewym menu: historyczne kompozycje ogrodowe i parkowe). I wiele o historii tych terenów oraz historii komponowania ogrdów (zob. zwłaszcza w lewym menu: Katalog parków i ogrodów i historia sztuki ogrodowej).

Polecamy też obszerny zasób informacji w indeksie nazwisk (także genealogicznych) i wiele innych informacji w tekstach i artykułach.

więcej
2016-05-01 13:00:00 Czytaj indeks nazwisk

ogrodnikIndeks nazwisk prezentowany na tym portalu zawiera nie tylko same nazwiska, ale także informacje o posiadanych przez poszczególne osoby majątkach i okresach ich posiadania, albo o majątkach dzirżawionych lub zarządzanych. Zawiera też informacje o koligacjach rodzinnych, pełnionych funkcjach lub zajmowanych stanowiskach, podaje również daty urodzin i śmierci (jeśli zostały wymienione w tekstach prezentowanych na tym portalu). Indeks obejmuje też osoby będące projektantantami pałaców, dworów, ogrodów, różnych budowli ogrodowych, a także znane osoby w jakikolwiek sposób powiązane z opisywanymi obiektami. Taki indeks jest więc obszernym źródłem informacji o rodach i rodzinach różnych właścicieli ziemskich i może być źródłem odrębnych analiz historycznych dotyczących nie tylko dziejów poszczególnych siedzib i ich ogrodów, ale także dziejów poszczególnych rodów i rodzin lub pojedynczych właściceli.

Indeks dotyczy wszystkich aktualnie opisywanych obiektów, tak z zterenu byłego województwa białostockiego, jak i byłych województw bialskopodlaskiego i zamojskiego.

więcej
2015-06-10 01:01:00 Ogrody renesansowe na Białostocczyźnie

Nigdy byś nie przypuszczał, że na terenie wschodniej Polski powstawały renesansowe siedziby? Albo, że powstawały tam piekne renesansowe ogrody? Nic Ogród renesansowymylniejszego.

Białostocczyzna to obszar, gdzie powstawało ich wiele i to sporo większych niż np. w Polsce południowej. Nie było tu bowiem ograniczeń terenowych. Wszystko można było zaplanopwać od nowa i swobodnie, korzystając z najlepszych włoskich wzoców. Powstają tu więc rozległe, wieloczęsciowe renesansowe rezydencje dworzan królewskich i samego króla. Urządza się liczne ogrody włoskie - tak ozdobne, jak i ozdobno-użytkowe. Zdumiewają bogactwo i duża liczba tych kompozycji.

więcej
ARTYKUŁY

Siemnice

Siemnice to stara miejscowość, której istnienie odnotowano już w 1439 r....

W roku 1661 Siemnice należały do Walentego Mireckiego, a w końcu wieku XVII były już własnością Łukasza Franciszka Prusinowskiego, kasztelana lubaczowszkiego. Na początku wieku XVIII miejscowość była własnością Jana Mikołaja Głogowskiego, łowczego bełskiego, zaś w 1732 r. należały już do Kostępockich. Następnie stały się własnością Macieja Gostomskiego, podstolego sanockiego, który w 1749 r. sprzedał ten majątek (wraz z Łachowcami i Rzeplinem) Antoniemu Deboli, chorążemu lubaczowskiemu, ożenionemu z Judytą Antkiewicz. Po ich śmierci majątek odziedziczył ich syn Tomasz, który z kolei 12 lutego 1790 r. sprzedał Siemnice za 68 tys. złotych właścicielowi dóbr Pukarzów Wojciechowi Dobrzelewskiemu, ożenionemu z Salomeą Głogowską. W owym czasie w Siemnicach istniał młyn wodny, a obok stawu młyńskiego nowy właściciel wzniósł na wypiętrzeniu terenowym nowy dwór i nowe zabudowania gospodarcze. Powstały one zapewne w miejscu wcześniejszej siedziby dworskiej, której losy na przestrzeni XVII i XVIII wieku nie są znane. Wydaje się jednak, że utrzymywał się tu kwaterowy układ przestrzenny, który w końcu XVIII w. uległ modyfikacji.

Przy zabudowaniach urządzono ogród zajmujący zbliżony do prostokąta teren, ograniczony z trzech stron drogami. Podzielony był on na regularne kwatery otoczone alejami i szpalerami (głównie lipowymi), przy czym wnętrza kwater mogły mieć charakter użytkowy, sadzono więc w nich np. drzewa owocowe i warzywa. Północno-wschodni narożnik ogrodu przylegał do dziedzińca gospodarczego otoczonego budynkami inwentarskimi i magazynowymi. Na granicy tego dziedzińca i ogrodu ustawiono dwór toteż kwatera lub kwatery ogrodowe sąsiadujące z tym dworem musiały mieć bardziej ozdobny charakter niż pozostałe.

zobacz więcej

PARTNERZY MINIGO.PL: