rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła
NOWOŚCI
2017-05-29 14:37:00 Co teraz znajdziesz na tym portalu

gazonPrezentujemy szczegółowe opisy historycznych parków i ogrodów z terenu Wschodniej Polski, czyli z terenów dawnych województw białostockiego, bialskopodlaskiego, zamojskiego i częściowo suwalskiego, przylegających do obecnej wschodniej granicy Polski. Opisujemy historię tych obiektów i ich stan u schyłku lat 80. XX w. A także, jeśli to możliwe, zamieszczamy ich plany, mapy (także stare) oraz zdjęcia - stare i współczesne.  Podajemy też informacje o setkach innych obiektów, których dokładnie nie opisujemy z tej racji, że niewiele lub zgoła nic nie przetrwało z ich kompozycji do czasów współczenych (zob. spis obiektów w górnym menu). Aby dowiedzieć się co o nich piszemy należy użyć wyszukiwarki (w lewym górnym rogu strony głównej).

Zamieszczamy także ogromny indeks nazwisk (zob. w górnym menu).

Piszemy wiele o historii tych terenów oraz historii komponowania ogrodów (zob. zwłaszcza w lewym menu: Katalog parków i ogrodów i historia sztuki ogrodowej, które szczegółowo obrazują historię sztuki ogrodowej terenów byłego województwa białostockiego, bardzo ciekawej zwłaszcza w epoce Odrodzenia).

więcej
2017-02-27 12:12:00 Wciąż coś nowego

ŁaszczówOgrody zamkowe na terenie Wschodniej Polski są raczej nieliczne, bo nawet jeśli były jakieś dawniejsze niż siedemnastowieczne to większość z nich uległa zniszczeniu podczas licznych wojen, zajazdów i pożarów, lub też zanikła wraz z zamkami, które traciły rację bytu i upadały by w końcu popaść w ruinę bądź doczekać się rozbiórki. Dlatego wśród prawie 450 obiektów z terenu byłych województw białostockiego, bialskopodlaskiego i zamojskiego, jakie szczegółowo opisujemy na naszym portalu, jest ich bardzo niewiele. Co więcej, nie prezentują one kompozycji stricte średniowiecznych, ani nawet renesansowych. Są często młodsze, niemniej i tak rzadkie, więc zachęcamy do ich poznania.

więcej
2017-02-04 13:00:00 Czytaj indeks nazwisk

ogrodnikIndeks nazwisk prezentowany na tym portalu zawiera nie tylko same nazwiska, ale także informacje o posiadanych przez poszczególne osoby majątkach i okresach ich posiadania, albo o majątkach dzirżawionych lub zarządzanych. Zawiera też informacje o koligacjach rodzinnych, pełnionych funkcjach lub zajmowanych stanowiskach, podaje również daty urodzin i śmierci (jeśli zostały wymienione w tekstach prezentowanych na tym portalu). Indeks obejmuje też osoby będące projektantantami pałaców, dworów, ogrodów, różnych budowli ogrodowych, a także znane osoby w jakikolwiek sposób powiązane z opisywanymi obiektami, w tym ogrodników. Taki indeks jest więc obszernym źródłem informacji o rodach i rodzinach różnych właścicieli ziemskich i może być źródłem odrębnych analiz historycznych dotyczących nie tylko dziejów poszczególnych siedzib i ich ogrodów, ale także dziejów poszczególnych rodów i rodzin lub pojedynczych właściceli.

Indeks dotyczy wszystkich aktualnie opisywanych obiektów, tak z terenu byłego województwa białostockiego, jak i byłych województw bialskopodlaskiego i zamojskiego czy suwalskiego.

więcej
2016-11-10 01:01:00 Ogrody renesansowe na Białostocczyźnie

ogródr enesansowyRenesansowe ogrody w Polsce? No. chyba tylko w okolicach Krakowa, a i to nieliczne. Nic bardziej mylnego! Bo właśnie na terenie Wschodniej Polski było ich wiele. Zakładali je najpierw dworzanie królewscy związani z Boną i Zygmuntem Augustem - na terenach licznych nadań królewskich zlokalizowanych wokół siedziby królewskiej w Knyszynie, zawierającej też jedną z wzorcowych renesansowych kompozycji ogrodowych. Naśladują ich miejscowi wielmoże i bardziej oświecona szlachta, którzy rozpowszechniają wzorce renesansowej sztuki komponowania przestrzeni daleko poza najbliższe otoczenie Knyszyna.

Niezbyt gęsto zabudowana Białostocczyzna to obszar, gdzie ogrodów renesansowych powstawało wiele i były one sporo większe niż np. w Polsce południowej, gdzie istniejące wcześniej organizmy miejskie i urozmaicona konfiguracja terenu nie pozwalały na swobodne kształtowanie rozleglejszych kompozycji. Wszystko można tu było zaplanować od nowa i swobodnie, korzystając z najlepszych włoskich wzoców. Powstają więc na tych terenach rozległe, wieloczęściowe renesansowe rezydencje dworzan królewskich i samego króla. Urządza się liczne ogrody włoskie - tak ozdobne, jak i ozdobno-użytkowe. Wyprowadza się funkcje użytkowe poza stare zamki, i grody komponując poza nimi (lecz w zasięgu wzroku) nowe folwarki wyposażone w porządnie rozplanowane ogrody użytkowe otoczone alejami i szpalerami, a często też rozległymi systemami stawów. Później często folwarki te przejmują funkcje rezydencjonalne i stają się podstawą nowych, ozdobnych lub ozdobno-użytkowych kompozycji. Zdumiewa przy tym bogactwo i duża liczba tych kompozycji.

więcej
ARTYKUŁY

Siemnice

Siemnice to stara miejscowość, której istnienie odnotowano już w 1439 r....

W roku 1661 Siemnice należały do Walentego Mireckiego, a w końcu wieku XVII były już własnością Łukasza Franciszka Prusinowskiego, kasztelana lubaczowszkiego. Na początku wieku XVIII miejscowość była własnością Jana Mikołaja Głogowskiego, łowczego bełskiego, zaś w 1732 r. należały już do Kostępockich. Następnie stały się własnością Macieja Gostomskiego, podstolego sanockiego, który w 1749 r. sprzedał ten majątek (wraz z Łachowcami i Rzeplinem) Antoniemu Deboli, chorążemu lubaczowskiemu, ożenionemu z Judytą Antkiewicz. Po ich śmierci majątek odziedziczył ich syn Tomasz, który z kolei 12 lutego 1790 r. sprzedał Siemnice za 68 tys. złotych właścicielowi dóbr Pukarzów Wojciechowi Dobrzelewskiemu, ożenionemu z Salomeą Głogowską. W owym czasie w Siemnicach istniał młyn wodny, a obok stawu młyńskiego nowy właściciel wzniósł na wypiętrzeniu terenowym nowy dwór i nowe zabudowania gospodarcze. Powstały one zapewne w miejscu wcześniejszej siedziby dworskiej, której losy na przestrzeni XVII i XVIII wieku nie są znane. Wydaje się jednak, że utrzymywał się tu kwaterowy układ przestrzenny, który w końcu XVIII w. uległ modyfikacji.

Przy zabudowaniach urządzono ogród zajmujący zbliżony do prostokąta teren, ograniczony z trzech stron drogami. Podzielony był on na regularne kwatery otoczone alejami i szpalerami (głównie lipowymi), przy czym wnętrza kwater mogły mieć charakter użytkowy, sadzono więc w nich np. drzewa owocowe i warzywa. Północno-wschodni narożnik ogrodu przylegał do dziedzińca gospodarczego otoczonego budynkami inwentarskimi i magazynowymi. Na granicy tego dziedzińca i ogrodu ustawiono dwór toteż kwatera lub kwatery ogrodowe sąsiadujące z tym dworem musiały mieć bardziej ozdobny charakter niż pozostałe.

zobacz więcej

PARTNERZY MINIGO.PL: