rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła
NOWOŚCI
2016-05-01 22:17:00 Co znajdziesz na tym portalu

ogródTen portal zajmuje się historycznymi parkami i ogrodami z terenu wschodniej Polski, czyli z terenów dawnych województw przylegających do obecnej wschodniej granicy Polski. Można tu już przeczytać szczegółowe opisy ponad 200 obiektów z tereu dawnego województwa białostockiego i ponad 100 z terenu byłego województwa bialskopodlaskiego (zob. w lewym menu: historyczne kompozycje ogrodowe i parkowe). I wiele o historii tego terenu (zob. w lewym menu: Katalog parków i ogrodów i historia sztuki ogrodowej).

więcej
2016-05-01 13:00:00 Czytaj indeks nazwisk

ogrodnikIndeks nazwisk prezentowany na tym portalu zawiera nie tylko same nazwiska, ale także informacje o posiadanych przez poszczególne osoby majątkach i okresach ich posiadania, albo o majątkach dzirżawionych lub zarządzanych. Zawiera też informacje o koligacjach rodzinnych, pałnionych funkcjach lub zajmowanych stanowiskach, podaje również daty urodzin i śmierci (jeśli zostały wymienione w tekstach prezentowanych na tym portalu). Indeks obejmuje też osoby będące projektantantami pałaców, dworów, ogrodów, różnych budowli ogrodowych, a także znane osoby w jakikolwiek sposób powiązane z opisywanymi obiektami. Taki indeks jest więc obszernym źródłem informacji o rodach i rodzinach różnych właścicieli ziemskich i może być źródłem odrębnych analiz historycznych dotyczących nie tylko dziejów poszczególnych siedzib i ich ogrodów, ale także dziejów poszczególnych rodów i rodzin lub pojedynczych właściceli.

Indeks dotyczy wszystkich aktualnie opisywanych obiektów, tak z zterenu byłego województwa białostockiego, jak i byłoge województwa bialskopodlaskiego.

więcej
2015-06-10 01:01:00 Ogrody renesansowe na Białostocczyźnie

Nigdy byś nie przypuszczał, że na terenie wschodniej Polski powstawały renesansowe siedziby? Albo, że powstawały tam piekne renesansowe ogrody? Nic Ogród renesansowymylniejszego.

Białostocczyzna to obszar, gdzie powstawało ich wiele i to sporo większych niż np. w Polsce południowej. Nie było tu bowiem ograniczeń terenowych. Wszystko można było zaplanopwać od nowa i swobodnie, korzystając z najlepszych włoskich wzoców. Powstają tu więc rozległe, wieloczęsciowe renesansowe rezydencje dworzan królewskich i samego króla. Urządza się liczne ogrody włoskie - tak ozdobne, jak i ozdobno-użytkowe. Zdumiewają bogactwo i duża liczba tych kompozycji.

więcej
2015-05-13 01:05:00 Ogrody średniowiecza

U początków sztuki ogrodowej stoi spotkanie człowieka z naturą i jego świadoma w tej naturze działalność. Niekiedy ogranicza się ona do wyboru miejsca siedziby. Kiedy indziej polega na wydobyciu z przyrody i zachowaniu szczególnie pięknych elementów. W końcu zmierza do jej kształtowania.

Stąd naturalny krajobraz i jego poszczególne elementy na zawsze określają oblicze powstających kompozycji ogrodowych.

Kompozycje te pojawiają się np. na Białostocczyźnie wraz z rozwojem osadnictwa w XV w.

więcej
ARTYKUŁY

Cicibór Duży

Na podstawie inwentarza z 1745 r. oraz w oparciu o wykonaną w 1778 r. Mappę Wsiów Małego i Wielkiego Ciciborka y Gruntów Folwarku Ciciborskiego odtworzyć można schemat rozplanowania założenia w Ciciborze Dużym w I połowie XVIII wieku.

Siedzibę dworską ulokowano tam w miejscu o pewnych walorach obronnych, otoczonych z jednej strony rzeką, a z drugiej bagiennymi rozlewiskami, przy stosunkowo łatwym do obrony przejściu przez rzekę (obok młyna) i przez wydłużony staw młyński ciągnący się równolegle do rzeki. Jak się wydaje pierwotna kompozycja powstała tu w XVI w. i składała się sześciu kwater oddzielonych drogą przecinającą założenie wzdłuż, z czego trzy zajęte były przez ogrody, a trzy przez zabudowania, w tym jedna przez cerkiew i cmentarz przycerkiewny, druga przez dwór oraz zabudowania mieszkalne towarzyszące dworowi, a trzecia przez budynki gospodarcze (być może skupione wokół więcej niż jednego dziedzińca). Najbardziej na zachód wysunięty ogród powstał zapewne później w wyniku rozwoju założenia w XVII iXVIII wieku. Wspomniany w inwentarzu z 1745 r. ogród włoski, o którym napisano, że został niedawno założony, zajmował jedną z dawnych sześciu kwater - sąsiadującą z dworem i stawem młyńskim i miał na poły ozdobny, a na poły użytkowy charakter, jednak powstał zapewne nie od nowa tylko na miejscu ogrodu istniejącego tu wcześniej.

zobacz więcej

PARTNERZY MINIGO.PL: